Ceník palisád a ostatních produktů

Platnost od 1. 7. 2022 / Ceny bez DPH 21%

Ofrézovaný válec
(průměr v cm)
5
6 - 7
8 - 10
11 - 12
13 - 14
15 - 16
Cena v Kč/m3
(pouze kolmé
zaříznutí 00)
10 100
9 200
8 300
8 700
9 050
9 400
Cena za opracování v Kč/m3
Sražení hran
(úprava FF)
750
750
750
750
750
750
Špičatění
(úprava FS)
1 200
1 000
1 000
1 000
1 200
1 200
Půlení
(úprava HR)
1 200
1 000
900
1 000
1 200
nelze
Přirážka za délku v Kč/m3
Kratší než
1,25 m
900
750
600
600
750
900
Délka
4 m – 5 m
nelze
nelze
750
750
890
890
Délka
5 m – 6 m
nelze
nelze
880
880
1 100
1 100

Výrobky z palisádového dřeva

  • Palisády kolmo zaříznuté – průměr v cm (5,6,7,8,9,10,12,14,16)
  • Kůly se špicí – úprava FS, délka max. 3m – průměr v cm (5,6,7,8,9,10,12)
  • Palisády – úprava FF – délky 1,25 – 4m – průměr v cm (5,6,7,8,9,10,12,14,16)
  • Palisáda plotovka – úprava 00 HR – průměr v cm (5,6,7,8,9,10 a 12+14 dohodou)
  • Obrubníčky – obvody záhonů – úprava FS – průměr v cm (5,6,7,8,9,10,12)
  • Palisáda plotová lať (lígr) – úprava 00 HR (délky 2m – 4m) 4m+ příplatek – průměr v cm (8,9,10,12,14)

Úprava FF – sražení hran
Úprava FS – sražení hrany a špice
Úprava HR – půlená palisáda (půlkuláč)

Vedlejší produkty z výroby palisád a služby

(ceny bez DPH)

  • Dřevěná štěpka bílá (prm sypaný) 450 Kč + DPH 15%
  • Odřezky z palisád (prm sypaný) 1 000 Kč + DPH 15%
  • Vyřazená palisádová surovina (prm rovnaný) 1 000 Kč + DPH 15%
  • Tlaková impregnace (m3) 1 900 Kč + DPH 21% (možno impregnovat i vlastní dřevěné produkty)

 

Provozní doba

Pondělí - Pátek: 6:00 až 14:30 hod.
Výdej zboží: 7:00 – 13:30 hod.

MECO-DREV spol. s r.o.

Holoubkov 340
338 01 Holoubkov

Tel.: +420 371 751 162
E-mail: mecodrev@mecodrev.cz